(+84) 366 541 866Gạo Bãi Rươi

Xu hướng thiết kế

Logo được thiết kế theo phong cách typo kết hợp hình tượng lồng ghép các chữ cái thương hiệu vào hình ảnh sản phẩm.

Cảm hứng tạo hình

Hình tượng logo được phát triển typo chữ cái tên thương hiệu “G“ trong tên thương hiệu “Gạo Bãi Rươi“ để tạo hình logo và lồng ghép bông lúa để tạo dấu ấn riêng cho thương hiệu, giúp khách hàng dễ dàng nhận diện thương hiệu với đối thủ khác.

#

Sản phẩm liên quan

#
#
#
#
#
#

Khách hàng & Đối tác