(+84) 366 541 866Logo thương hiệu

Logo là gì?

Logo là sự kết hợp từ các yếu tố hình ảnh, màu sắc, từ ngữ để làm nên biểu tượng riêng biệt cho một cá nhân hoặc tổ chức.

Vai trò của logo

Logo giúp người dùng nhận diện thương hiệu một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Thông qua logo, doanh nghiệp có thể gửi gắm thông điệp đến khách hàng của mình:  xác định được sản phẩm/dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp, giúp doanh nghiệp định vị thương hiệu, tăng hiệu quả bán hàng, nâng tầm giá trị cho doanh nghiệp.

#

Sản phẩm liên quan

#
#
#
#
#
#

Khách hàng & Đối tác