(+84) 366 541 866W E B S I T E

Website là gì?

Website là một tập hợp các trang web (web pages) bao gồm văn bản, hình ảnh, video, flash … thường chỉ nằm trong một tên miền (domain name) hoặc tên miền phụ (subdomain) trên World Wide Web của Internet. Trang web được lưu trữ (web hosting) trên máy chủ web (web server) có thể truy cập thông qua Internet.

Vai trò và tầm quan trọng

Website đóng vai trò là một văn phòng hay một cửa hàng trên mạng Internet – nơi giới thiệu thông tin, hình ảnh về doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp (hay giới thiệu bất cứ thông tin gì) để khách hàng có thể truy cập ở bất kỳ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Có thể coi website chính là bộ mặt của doanh nghiệp, là nơi để đón tiếp và giao dịch với các khách hàng, đối tác trên Internet.

Website giống như một cuốn Company Profile của một doanh nghiệp là nơi cung cấp thông tin đến khách hàng một cách hiệu quả nhất. Một website được thiết kế tối ưu sẽ giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng mở ra nhiều cơ hội tiếp cận cũng như hợp tác hiệu quả nhất.

 

 

 

 

  

 

#

Sản phẩm liên quan

#
#

Khách hàng & Đối tác